Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal düzensizlik, yoğun ilişkiler ve kendilik algısında değişkenlik ile karakterize bir zihinsel sağlık durumudur. Bireyler genellikle duygusal olarak kararsız olup, ani ve şiddetli ruh hali değişimleri yaşayabilirler. Bu durum, kişilerarası ilişkilerde aşırı tutku ve korkuyla şekillenen bir döngüye yol açar. Kişinin kendini aşırı idealize ettiği veya tamamen değersiz gördüğü dönemler olabilir.

BKB olan kişilerde genellikle terk edilme korkusu hakimdir. Bu, ilişkilerde yoğun bağlılık ve hızlı ayrılma eğilimleriyle kendini gösterir. Ayrıca, bu kişilik bozukluğuna sahip bireylerde öfke kontrolü zorlukları, depresyon ve anksiyete gibi diğer ruhsal sorunlar sıklıkla görülür. Kendine zarar verme davranışları ve intihar girişimleri de bu durumda yaygındır.

BKB'nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin etkileşimi önemli rol oynar. Tedavi genellikle terapi, ilaçlar ve destek grupları içerir. Duygusal düzenleme, ilişkisel becerilerin geliştirilmesi ve öz-farkındalığın artırılması üzerine odaklanan psikoterapi, BKB için etkili bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) için belirgin bir tek neden olmamakla birlikte, çeşitli faktörlerin bu duruma katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu faktörler genellikle birbiriyle etkileşim halinde olup, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir:

 1. Genetik Faktörler:
  • Kalıtım: Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin aile üyelerinde de benzer bozuklukların görülme olasılığı daha yüksektir, bu durum genetik bir yatkınlık olduğunu işaret edebilir.
  • Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki bazı kimyasal maddelerin dengesizliği ve beyin yapısındaki farklılıklar, duygusal düzenleme ve dürtü kontrolü gibi işlevleri etkileyebilir ve BKB riskini artırabilir.
 2. Çevresel Faktörler:
  • Erken Yaşam Travmaları: Çocukluk döneminde yaşanan istismar, ihmal, şiddet veya başka travmatik olaylar borderline kişilik bozukluğu gelişimine katkıda bulunabilir.
  • Ebeveyn-Çocuk İlişkisi: Ebeveynlerle olan problemli ilişkiler, özellikle duygusal olarak istikrarsız veya tutarsız tutumlar, BKB gelişimini etkileyebilir.
  • Aile İçi Şiddet veya Çatışma: Aile içindeki şiddet, çatışma ve istikrarsızlık, çocukların duygusal düzenlemesini ve ilişki becerilerini olumsuz etkileyebilir.
 3. Nörobiyolojik Faktörler:
  • Beyindeki bazı yapılar ve işlevlerin farklılıkları, özellikle duygusal tepkileri ve dürtü kontrolünü etkileyen bölgeler, borderline kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir.
 4. Sosyal ve Kültürel Faktörler:
  • Toplumsal ve kültürel etkenler, kişinin duygusal ifade ve ilişkileri anlama şekillerini etkileyebilir ve BKB gelişimine katkıda bulunabilir.

BKB'nin nedenleri konusunda yapılan araştırmalar devam etmekte olup, bu bozukluğun çok faktörlü ve kompleks bir doğası olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, her bireyin deneyimi farklı olabilir ve tedavi yaklaşımları buna göre kişiselleştirilmelidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), çeşitli duygusal, davranışsal ve ilişkisel belirtilerle karakterize bir durumdur. Bu belirtiler genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve zaman içinde değişebilir. İşte BKB'nin yaygın belirtileri:

 1. Duygusal Düzensizlik:
  • Yoğun ve hızla değişen duygusal durumlar.
  • Aşırı duygusal reaksiyonlar ve duygusal yoğunluk.
  • Derin ve sürekli bir boşluk veya yetersizlik hissi.
 2. Kararsız İlişkiler:
  • Kişilerarası ilişkilerde aşırı idealizasyon ve değersizleştirme eğilimleri.
  • İlişkilerde sürekli dalgalanmalar ve istikrarsızlık.
  • Yakın ilişkilerde aşırı bağımlılık veya uzaklaşma.
 3. Kimlik Sorunları:
  • Kendine dair sürekli değişen bir kimlik ve benlik algısı.
  • Kendini sürekli boş ve değersiz hissetme.
  • Kariyer, arkadaşlık ve cinsel kimlik gibi alanlarda sürekli değişiklikler.
 4. Dürtüsellik:
  • Zararlı veya riskli davranışlarda bulunma eğilimi (örneğin, aşırı harcama, tehlikeli sürüş, madde bağımlılığı).
  • Ani kararlar ve düşünmeden hareket etme.
 5. Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışları:
  • Kendine zarar verme eğilimleri (örneğin, kesme, yanma).
  • İntihar girişimleri veya intihar düşünceleri.
 6. Kronik Boşluk Duygusu:
  • İçsel boşluk ve anlamsızlık hissi.
  • Yaşamın anlam ve amacını sürekli sorgulama.
 7. Öfke Kontrol Sorunları:
  • Kontrol edilemeyen öfke patlamaları.
  • Uygun olmayan şekilde öfke ifade etme veya öfkeyi içine atma.
 8. Paranoya ve Gerçekdışı Düşünceler:
  • Stres altında paranoid düşünceler veya geçici gerçekdışı algılar yaşama.

Bu belirtiler, BKB olan bireylerde farklı şiddet ve sıklıkta görülebilir ve kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Teşhis ve tedavi için bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tümüyle Tedavi Edilebilir Mi?

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) tamamen tedavi edilebilir bir durum olmasa da, uygun tedavi ve destekle semptomlarınızı önemli ölçüde azaltabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. BKB tedavisinde başarı, genellikle kişisel çaba ve sürekli tedaviye bağlıdır. İşte borderline kişilik bozukluğu tedavisi hakkında bazı önemli noktalar:

 1. Psikoterapi:
  • Dialectical Behavior Therapy (DBT): DBT, BKB için özel olarak tasarlanmış ve duygusal düzenleme, stresle başa çıkma, ilişkilerdeki beceriler ve kendine zarar verme davranışlarının azaltılması gibi konularda etkili olduğu gösterilmiş bir tedavidir.
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır.
  • Şema Terapi: Kişinin erken yaşam deneyimlerini ve oluşturdukları uzun süreli davranış kalıplarını ele alır.
 2. İlaç Tedavisi:
  • BKB için özel bir ilaç tedavisi olmasa da, bazı semptomlar (örneğin, depresyon, kaygı, duygusal dalgalanmalar) için antidepresanlar, antipsikotikler veya ruh hali düzenleyiciler önerilebilir.
 3. Destek Grupları ve Eğitim:
  • Destek grupları ve eğitim programları, hem borderline kişilik bozukluğu olan kişilere hem de aile üyelerine yardımcı olabilir.
 4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Kendine Yardım Stratejileri:
  • Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku, genel ruh sağlığınızı iyileştirebilir.
  • Stres yönetimi teknikleri ve mindfulness uygulamaları da faydalı olabilir.

Tedavi süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir ve genellikle zaman alır. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, tedaviye devam ettikçe ve öğrenilen becerileri uyguladıkça semptomlarında önemli iyileşmeler görebilirler. Önemli olan, sabırlı olmak ve profesyonel destek almak.

Borderline Kişilik Bozukluğu ile Nasıl Başa Çıkılır?

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) ile başa çıkmak, hem bireyin kendisi hem de onların yakınları için zorlayıcı olabilir, ancak çeşitli stratejiler ve desteklerle bu süreci daha yönetilebilir hale getirmek mümkündür. İşte BKB ile başa çıkmak için bazı öneriler:

Bireysel Stratejiler

 1. Düzenli Tedaviye Katılım:
  • Psikoterapi seanslarına düzenli olarak katılmak, özellikle DBT gibi BKB için etkili olan terapiler, önemlidir.
  • İlaç tedavisi varsa, doktor tavsiyelerine uymak ve düzenli olarak ilaçları almak gereklidir.
 2. Kendini Tanıma ve Farkındalık:
  • Kendi duygusal tetikleyicilerinizi ve tepkilerinizi tanımayı öğrenmek, duygusal krizleri önlemede yardımcı olabilir.
  • Mindfulness ve meditasyon uygulamaları, duygusal farkındalığı artırabilir ve stres yönetimine yardımcı olabilir.
 3. Stresle Başa Çıkma Becerilerini Geliştirme:
  • Stres yönetimi teknikleri, örneğin nefes egzersizleri veya rahatlama teknikleri, duygusal yoğunluk anlarında faydalı olabilir.
  • Sağlıklı hobiler edinmek ve düzenli egzersiz yapmak genel esenliği artırabilir.
 4. Kriz Yönetimi:
  • Kriz anlarında başvurulacak kişilerin ve kaynakların bir listesini hazırlamak.
  • Acil durum planları oluşturmak ve bunları yakınlarınızla paylaşmak.

Yakınlar için Stratejiler

 1. Bilgi Edinme:
  • BKB hakkında bilgi edinmek, sevdiklerinizin durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
  • Destek gruplarına katılmak ve diğer aile üyeleriyle deneyimleri paylaşmak, destek sağlayabilir.
 2. Empati ve Sabır:
  • BKB olan bir kişiyle empatik ve sabırlı olmak, onlara karşı anlayışlı bir tutum sergilemek önemlidir.
  • Öfkeli veya duygusal anlarda sakin kalmaya çalışmak ve yatıştırıcı bir yaklaşım benimsemek faydalı olabilir.
 3. Sınırlar Koyma:
  • Sağlıklı sınırlar koymak ve bunlara bağlı kalmak, hem sizin hem de sevdiklerinizin refahı için önemlidir.
  • Sınırların, saygılı ve anlayışlı bir şekilde belirlenmesi ve iletilmesi gerekir.
 4. Kendi İhtiyaçlarınıza da Önem Verme:
  • Kendi sağlığınızı ve esenliğinizi ihmal etmemek, düzenli olarak kendi ihtiyaçlarınıza da zaman ayırmak önemlidir.
  • Gerektiğinde profesyonel yardım almak veya kendinize zaman ayırmak da önemlidir.

BKB ile başa çıkmak uzun bir süreç olabilir ve hem bireyin hem de onun çevresindekilerin sabrını ve anlayışını gerektirir. Profesyonel destek ve sağlam bir destek ağı, bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilir.