Obsesyon Nedir? Belirtileri Nelerdir? Obsesyon, tekrarlayıcı, istenmeyen ve genellikle rahatsız edici düşünceler, fikirler veya imgeler şeklinde ortaya çıkan bir ruh sağlığı sorunudur. Bu obsesif düşünceler, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve kaygıya neden olabilir.

Obsesyonun yaygın belirtileri arasında sürekli kirlenme veya mikrop kapma korkusu, şüphe, simetri ve düzen takıntısı, şiddet veya cinsel içerikli rahatsız edici düşünceler yer alır.

Kişiler bu düşünceleri mantıksız veya abartılı bulsalar da, onlardan kurtulmakta zorlanırlar. Obsesyonlar genellikle kompulsif davranışlarla birlikte görülür, bu durum Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) olarak adlandırılır.

Tedavide genellikle bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ve bazen antidepresan ilaçlar kullanılır. BDT, obsesif düşünceleri tanımlamayı ve onlarla başa çıkma stratejilerini geliştirmeyi içerir. Erken müdahale ve doğru tedavi, obsesyonların etkisini azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Obsesyonların Belirtileri Nelerdir?

Obsesyonların belirtileri, bireyden bireye değişiklik gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki ortak özellikleri içerir:

 1. Tekrarlayan ve İstemsiz Düşünceler:
  • Obsesyonlar genellikle kontrol edilemeyen, istenmeyen ve tekrar eden düşünceler, imgeler veya dürtüler şeklinde ortaya çıkar.
  • Bu düşünceler genellikle rahatsız edici olup, kişinin normal düşünce akışını bozar.
 2. Yoğun Kaygı veya Stres:
  • Obsesyonlar genellikle yoğun kaygıya veya strese neden olur.
  • Kişi, bu düşüncelerden kurtulmak için çabalasa da, genellikle bu daha fazla kaygı ve stres yaratır.
 3. Mantıksız veya Abartılı Endişeler:
  • Obsesyonlar çoğunlukla mantıksız veya abartılı endişelere dayanır. Örneğin, aşırı mikrop kapma korkusu, sürekli bir şeyin yanlış gitme endişesi gibi.
 4. Zihinsel Rahatsızlık ve Gerginlik:
  • Kişi, obsesyonları nedeniyle sürekli bir zihinsel rahatsızlık veya gerginlik hali yaşayabilir.
 5. Günlük Yaşamı Etkileme:
  • Obsesyonlar, kişinin iş, okul veya sosyal yaşamı gibi günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir.
  • Kişi, obsesyonları nedeniyle normal rutinlerini yerine getiremeyebilir veya sosyal ilişkilerinden uzaklaşabilir.
 6. Kontrol Etmekte Zorlanma:
  • Kişi, obsesyonel düşüncelerini durdurmak veya kontrol altına almakta zorlanır. Bu düşünceleri yok saymaya veya bastırmaya çalışmak genellikle başarısız olur.
 7. Uzun Süreli Düşünce Döngüleri:
  • Obsesyonlar, kişinin zihninde uzun süre devam eden düşünce döngüleri oluşturabilir.
 8. Kendini Suçlama veya Utanç:
  • Kişiler, obsesyonlarının mantıksız olduğunu bilse de, bu düşünceleri durduramamaktan dolayı kendilerini suçlayabilir veya utanç duyabilirler.

Obsesyonlar, genellikle obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) bir parçası olarak görülür. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, profesyonel bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri, obsesyonların neden olduğu olumsuz etkileri azaltmada etkili olabilir.

Obsesyon Türleri Nelerdir?

Obsesyonlar, genellikle içeriklerine göre farklı kategorilere ayrılır. Her bir tür, kişinin takıntılı olduğu belirli düşünceleri veya endişeleri yansıtır. İşte en yaygın obsesyon türleri:

 1. Temizlik veya Kontaminasyon Obsesyonları:
  • Mikroplardan, kirlerden veya kimyasallardan korkma.
  • Kendini veya çevresini sürekli temizleme ihtiyacı hissetme.
 2. Şüphe ve Kontrol Obsesyonları:
  • Kapıları kilitlemek, gazı kapatmak gibi eylemleri defalarca kontrol etme ihtiyacı.
  • Bir şeyi doğru yapmış olma konusunda sürekli şüphe duyma.
 3. Sıralama ve Düzen Obsesyonları:
  • Eşyaların belirli bir düzende veya simetrik olması gerektiği konusunda takıntılı olma.
  • Düzensizlik veya asimetri karşısında yoğun rahatsızlık hissetme.
 4. Yaralanma veya Zarar Verme Obsesyonları:
  • Kendine veya başkalarına zarar verme korkusu.
  • Kazara birine zarar vereceği veya bir felakete neden olacağı endişesi.
 5. Seksüel veya Dinsel Obsesyonlar:
  • Uygunsuz veya yasak seksüel düşünceler.
  • Dini veya ahlaki değerlere aykırı düşünceler ve suçluluk hissi.
 6. Toplama veya Biriktirme Obsesyonları:
  • Değersiz veya gereksiz eşyaları atamama.
  • Sürekli biriktirme ve depolama ihtiyacı hissetme.
 7. Sosyal Obsesyonlar:
  • Sosyal durumlarda utandırıcı veya kabul edilemez bir şey yapma korkusu.
  • Başkaları tarafından yargılanma veya eleştirilme endişesi.
 8. Sağlıkla İlgili Obsesyonlar:
  • Sürekli bir hastalığa yakalanma korkusu.
  • Vücut fonksiyonları veya sağlık durumu hakkında aşırı endişe.
 9. Simetri ve Tamamlama Obsesyonları:
  • Her şeyin “tam doğru” veya mükemmel olması gerektiği duygusu.
  • Belirli işleri veya rutinleri tamamlama zorunluluğu hissetme.

Bu obsesyon türleri, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve kaygı, stres veya depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. Obsesyonlar, genellikle obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) bir parçası olarak ele alınır ve uygun tedavi yöntemleriyle yönetilebilir. Eğer bu tür düşüncelerden herhangi biriyle mücadele ediyorsanız, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir.

Obsesyon Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Obsesyonlar, çeşitli ruhsal sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. En yaygın olarak obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile ilişkilendirilirken, başka durumlar da obsesyonları tetikleyebilir. İşte obsesyonların belirtisi olabilecek bazı hastalıklar:

 1. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB):
  • OKB, tekrarlayan obsesyonlar ve bunları hafifletmek için yapılan kompulsiyonlar (zorlayıcı davranışlar) ile karakterize bir durumdur.
 2. Anksiyete Bozuklukları:
  • Genel anksiyete bozukluğu (GAD), panik bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu gibi durumlar, obsesif düşünceleri tetikleyebilir.
 3. Depresyon:
  • Özellikle majör depresif bozukluk, kişinin kendisine veya diğerlerine yönelik negatif düşüncelere takılıp kalmasına neden olabilir.
 4. Yeme Bozuklukları:
  • Anoreksiya veya bulimiya gibi yeme bozuklukları, yiyecek, kilo veya vücut imajıyla ilgili obsesif düşüncelere yol açabilir.
 5. Tik Bozuklukları:
  • Tourette sendromu gibi tik bozuklukları, bazen obsesif düüşüncelere neden olabilir.
 6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB):
  • TSSB, travmatik bir olayı tekrar tekrar düşünme şeklinde obsesyonlara yol açabilir.
 7. Kişilik Bozuklukları:
  • Özellikle sınırda (borderline) ve obsesif-kompulsif kişilik bozuklukları, obsesif düşüncelerle ilişkilendirilebilir.
 8. Nörolojik Durumlar:
  • Bazı nörolojik hastalıklar veya beyin hasarları, obsesif düşüncelere neden olabilir.
 9. Bazı İlaçların Yan Etkileri:
  • Bazı reçeteli ilaçlar, obsesif düşünceleri tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Obsesyonlar genellikle karmaşık bir etmenler bütünü tarafından tetiklenir ve altta yatan duruma göre tedavi edilir. Eğer obsesyonel düşünceler yaşıyorsanız, bu durumları tanımlamak ve uygun tedavi yöntemleri sunmak için bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Obsesyonları Önlemek Mümküdür?

Obsesyonları tamamen önlemek her zaman mümkün olmayabilir, çünkü bu düşünceler çoğunlukla bireyin kontrolünün ötesinde faktörler tarafından tetiklenir. Ancak, obsesyonların şiddetini ve sıklığını azaltmak ve genel zihinsel sağlığı iyileştirmek için alınabilecek birkaç önleyici adım bulunmaktadır. İşte obsesyonları önlemeye yardımcı olabilecek bazı stratejiler:

 1. Stres Yönetimi:
  • Stres, obsesyonların tetikleyicisi olabilir, bu nedenle stres yönetimi tekniklerini öğrenmek faydalı olabilir. Meditasyon, nefes egzersizleri ve yoga gibi rahatlama teknikleri bu konuda yardımcı olabilir.
 2. Düzenli Egzersiz:
  • Fiziksel aktivite, stresi ve anksiyeteyi azaltmada etkili olabilir. Düzenli egzersiz, genel ruh halini iyileştirmeye ve obsesyonları yönetmeye yardımcı olabilir.
 3. Sağlıklı Beslenme:
  • Dengeli bir diyet, genel zihinsel sağlığı destekleyebilir. Bazı araştırmalar, belirli besin eksikliklerinin ruh hali ve anksiyete üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir.
 4. Yeterli Uyku:
  • Yetersiz uyku, stres ve anksiyete seviyelerini artırabilir. Düzenli ve kaliteli uyku, obsesyonları yönetmeye yardımcı olabilir.
 5. Alkol ve Uyuşturucu Kullanımından Kaçınma:
  • Alkol ve uyuşturucular, anksiyeteyi ve obsesyonları kötüleştirebilir. Bu maddelerden kaçınmak, zihinsel sağlığı korumak açısından önemlidir.
 6. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT):
  • BDT, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek için etkili bir yöntemdir. Bu terapi, obsesyonları önlemede ve yönetmede yardımcı olabilir.
 7. Zihin Farkındalığı ve Meditasyon:
  • Zihin farkındalığı ve meditasyon uygulamaları, düşünceleri anlama ve bunlarla sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerilerini geliştirebilir.
 8. Sosyal Destek:
  • Arkadaşlar ve aile ile güçlü ilişkiler, zor zamanlarda destek sağlayabilir. Sosyal destek, stresi azaltmaya ve zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 9. Profesyonel Yardım Aramak:
  • Eğer obsesyonlar günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmak önemlidir.

Bu önleyici stratejiler, obsesyonların oluşumunu tamamen engellemeyebilir, ancak bunların etkilerini azaltmaya ve daha sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmeye yardımcı olabilir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, hangi stratejilerin en etkili olacağını belirlemek için kişisel ihtiyaçlar ve koşullar dikkate alınmalıdır.

Obsesyon Kendiliğinden Geçer Mi?

Obsesyonların kendiliğinden geçip geçmeyeceği, kişinin özel durumuna ve obsesyonların altında yatan nedenlere bağlıdır. Bazı durumlarda, obsesyonlar belirli bir yaşam evresiyle, stresli bir dönemle veya geçici bir durumla ilişkili olabilir ve bu durumlar sona erdiğinde obsesyonlar hafifleyebilir veya kaybolabilir. Ancak, genellikle obsesyonlar, özellikle de obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi daha derin köklü durumlarla ilişkiliyse, profesyonel tedavi olmadan geçmezler.

Kendiliğinden İyileşme Olasılığı

 • Geçici Durumlar: Stres, yorgunluk veya büyük yaşam değişiklikleri gibi geçici durumlar obsesyonları tetikleyebilir ve bu durumlar sona erdiğinde obsesyonlar azalabilir.
 • Uzun Süreli veya Kronik Durumlar: Eğer obsesyonlar OKB, anksiyete bozuklukları, depresyon veya diğer uzun süreli ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkiliyse, bu durumlar genellikle kendiliğinden geçmez ve profesyonel tedavi gerektirir.

Tedavi ve Yönetim

 • Profesyonel Yardım: Obsesyonlar yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve genellikle profesyonel tedavi gerektirir. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), ve bazı durumlarda ilaç tedavisi, obsesyonları yönetmek ve azaltmak için etkili olabilir.
 • Kendi Kendine Yardım Stratejileri: Stres yönetimi, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, obsesyonların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Önemli Not

 • Erken Müdahale: Obsesyonlar ne kadar erken ele alınırsa, tedavi de o kadar başarılı olabilir. Eğer obsesyonlar günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmak önemlidir.
 • Bireysel Farklılıklar: Her bireyin deneyimi farklıdır ve bazı kişilerde obsesyonlar daha hafif ve geçici olabilirken, diğerlerinde daha ciddi ve uzun süreli olabilir.

Sonuç olarak, obsesyonların kendiliğinden geçip geçmeyeceği, onların nedenine ve şiddetine bağlıdır. Profesyonel yardım almak, obsesyonları etkili bir şekilde yönetmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için en iyi yol olabilir.

Obsesyon Genetik Midir?

Obsesyonların ve obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) genetik bir temeli olup olmadığı konusu, psikiyatri ve genetik araştırmalarında önemli bir konudur. Mevcut bulgular, genetik faktörlerin OKB ve obsesyonların gelişiminde rol oynayabileceğine işaret etmektedir, ancak bu durum tamamen genetik olarak belirlenmiş değildir. Obsesyonların ortaya çıkışı, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenler ve kişisel yaşam deneyimleri gibi bir dizi karmaşık faktörün etkileşimiyle şekillenir.

Genetik Eğilim

 • Aile Çalışmaları: OKB olan kişilerin aile üyelerinde OKB veya benzer obsesyonel eğilimlerin daha yüksek oranda görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, genetik bir bileşenin olası olduğunu düşündürmektedir.
 • İkiz Çalışmaları: İkizler üzerinde yapılan çalışmalar, özellikle tek yumurta ikizlerinde OKB'nin daha yüksek oranda ortak görülmesiyle, genetik faktörlerin rolüne dair kanıtlar sunmaktadır.

Çevresel ve Diğer Faktörler

 • Çevresel Etkiler: Kişinin yetiştirilme tarzı, travmatik yaşam olayları, stres, sosyal çevre ve öğrenilmiş davranışlar da obsesyonların gelişiminde önemli rol oynayabilir.
 • Biyolojik Faktörler: Beyin kimyası ve yapısı, hormonal değişiklikler ve sağlık durumları gibi biyolojik faktörler de obsesyonların ortaya çıkışında etkili olabilir.

Sonuç

 • Karmaşık Etkileşim: Obsesyonlar ve OKB'nin gelişimi, genetik, çevresel ve biyolojik faktörlerin karmaşık bir etkileşimi olarak görülür.
 • Kişiye Özgü Durum: Her bireyin durumu farklıdır ve obsesyonların gelişimindeki genetik ve çevresel faktörlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir.

Genetik, obsesyonların ve OKB'nin gelişiminde bir faktör olmakla birlikte, bu durumlar tamamen genetik olarak belirlenmiş değildir ve çok sayıda değişkenin etkileşimi söz konusudur. Eğer bir kişi ya da ailesi OKB veya obsesyonlarla mücadele ediyorsa, genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam tarzı, çevresel etmenler ve uygun tedavi yöntemleri de göz önünde bulundurulmalıdır.