Psikolojik Hastalıklar Nelerdir? Psikolojik hastalıklar, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen geniş bir sağlık sorunları yelpazesini kapsar. Bu hastalıklar, hafif endişe bozukluklarından ciddi akıl hastalıklarına kadar değişkenlik gösterebilir.

Her psikolojik hastalık, belirli semptomlar, tedavi yöntemleri ve etkileriyle kendine özgüdür. Örneğin, depresyon genellikle sürekli bir üzüntü hali, ilgi kaybı ve yorgunlukla karakterize edilirken, anksiyete bozuklukları aşırı endişe ve korku ile ilişkilendirilir.

Şizofreni gibi daha ciddi durumlar, halüsinasyonlar ve sanrılar gibi gerçeklikten kopma belirtileri gösterebilir. Psikolojik hastalıkların nedenleri genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonunu içerebilir.

Erken tanı ve etkili tedavi, bu hastalıkların yönetiminde kritik öneme sahiptir. Toplumda bu hastalıklar hakkında farkındalığın ve anlayışın artması, etkilenen bireyler için daha iyi destek ve tedavi imkanlarına yol açabilir.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları, kişinin normal yaşamını engelleyecek düzeyde sürekli ve aşırı endişe, korku ve kaygı hissetmesiyle karakterize bir grup psikolojik rahatsızlıktır. Bu bozukluklar, çeşitli alt tiplere ayrılır ve her biri kendine özgü özellikler ve belirtiler gösterir. İşte anksiyete bozukluklarının başlıca türleri:

 1. Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu (GAD): Sürekli ve aşırı endişe ve kaygı ile karakterize edilir. Bu endişeler genellikle günlük yaşam olaylarına orantısızdır ve kişi bu endişelerini kontrol etmekte zorlanır.
 2. Panik Bozukluğu: Ani ve tekrarlayan panik ataklarla tanımlanır. Bir panik atak sırasında, kişi yoğun korku ve rahatsızlık hisseder ve bu sıklıkla çarpıntı, terleme, titreme ve nefes darlığı gibi fiziksel belirtilerle eşlik eder.
 3. Fobiler: Belirli bir nesne, durum veya etkinlikten aşırı ve mantıksız korkuları ifade eder. Örnekler arasında yükseklik korkusu (akrofobi) ve kapalı yer korkusu (klostrofobi) bulunur.
 4. Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi): Sosyal durumlar veya performans gerektiren etkinlikler sırasında aşırı endişe ve kaygı ile tanımlanır. Bu durumlar, kişide utanç veya yargılanma korkusu uyandırır.
 5. Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu: Genellikle çocuklarda görülür ve sevdikleri kişilerden ayrılma korkusu ile karakterize edilir.
 6. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Post-Traumatik Stres Bozukluğu (PTSD) da anksiyete ile ilişkili bozukluklar olarak sınıflandırılabilir, ancak genellikle kendi başlıkları altında ele alınır.

Anksiyete bozukluklarının tedavisi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), anksiyete bozukluklarının tedavisinde sıkça kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir. İlaç tedavisi olarak ise genellikle antidepresanlar ve anksiyolitikler tercih edilir. Önemli olan, her bireyin durumuna uygun, kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulmasıdır.

Duygu Durum Bozuklukları

Duygu Durum Bozuklukları, bireylerin genel duygusal durumunu veya ruh halini etkileyen bir grup psikolojik rahatsızlıktır. Bu bozukluklar, kişinin duygusal durumunda ciddi ve genellikle uzun süreli değişikliklere neden olur. Mood bozukluklarının başlıca iki türü vardır: Depresif Bozukluklar ve Bipolar Bozukluklar.

1. Depresif Bozukluklar:

 • Majör Depresif Bozukluk: Sürekli ve derin bir üzüntü, ilgi kaybı veya haz alamama, enerji kaybı, uyku ve iştah problemleri, kendine zarar verme düşünceleri gibi belirtilerle karakterize edilir.
 • Persistan Depresif Bozukluk (Düşük Dereceli Depresyon veya Distimi): Majör depresyona göre daha hafif ama daha uzun süreli olan bir depresyon formudur.
 • Sezonsal Duygudurum Bozukluğu (SAD): Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan depresif epizodlarla tanımlanır, genellikle kış aylarında görülür.

2. Bipolar Bozukluklar:

 • Bipolar I Bozukluğu: Mani epizodları ile karakterize edilir. Bu dönemlerde kişi aşırı neşeli, enerjik, huzursuz olabilir ve karar verme yeteneği azalabilir.
 • Bipolar II Bozukluğu: Hipomani denilen daha hafif manik dönemler ve majör depresif epizodlar içerir.
 • Siklotimik Bozukluk: Daha hafif manik ve depresif dönemlerin dönüşümlü olarak yaşandığı, kronik bir durumdur.

Duygu durum bozuklukları genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Psikoterapide bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve interpersonal terapi gibi yöntemler kullanılabilir. İlaç tedavisinde genellikle antidepresanlar, mood stabilizatörleri ve antipsikotikler tercih edilir. Erken tanı ve uygun tedavi, mood bozukluklarından etkilenen bireyler için yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyonlar (saplantılı düşünceler) ve kompulsiyonlar (zorlayıcı davranışlar) ile karakterize bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu durum, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve günlük işlevselliğini bozabilir.

Obsesyonlar (Saplantılı Düşünceler):

 • Tezahür Şekli: Mantıksız, rahatsız edici ve tekrarlayıcı düşünceler, imgeler veya dürtüler.
 • Örnekler: Kirlenme veya mikroplarla ilgili aşırı endişeler, şiddet veya zarar verme dürtüleri, simetri ve düzen takıntıları, ahlaki veya dini obsesyonlar.
 • Etkisi: Kişinin zihinsel huzurunu bozar ve anksiyeteye yol açar.

Kompulsiyonlar (Zorlayıcı Davranışlar):

 • Tezahür Şekli: Obsesyonları hafifletmek veya yok etmek için yapılan tekrarlayıcı ve ritualistik davranışlar.
 • Örnekler: Sürekli el yıkama, sayma, kontrol etme, eşyaları belli bir düzende tutma, belirli sözcükleri tekrar etme.
 • Etkisi: Kısa süreli rahatlama sağlasa da, zamanla bireyin yaşamını kısıtlayıcı ve zorlayıcı hale gelir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri:

 • Genetik: Ailede OKB öyküsü bulunması riski artırabilir.
 • Biyolojik: Beyindeki kimyasal dengesizlikler ve bazı beyin bölgelerinin anormal işleyişi etkili olabilir.
 • Çevresel: Travmatik olaylar, stres ve aile dinamikleri OKB gelişimine katkıda bulunabilir.

Tedavi Yöntemleri:

 • Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), özellikle Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (MBTÖ) terapisi, OKB'nin tedavisinde etkili bir yaklaşımdır.
 • İlaç Tedavisi: Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) gibi antidepresanlar yaygın olarak kullanılır.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Destek: Stres yönetimi teknikleri, düzenli egzersiz ve destek grupları faydalı olabilir.

OKB, bireyin kendisi ve yakın çevresi için zorlayıcı olabilir, ancak doğru tedavi ve destek ile yönetilebilir ve iyileştirilebilir bir durumdur. Erken müdahale, semptomların kontrol altına alınmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynar.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) veya Post-Traumatik Stres Bozukluğu (PTSD), kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu şiddet içerikli veya travmatik bir olayın ardından gelişen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu durum, savaş, doğal afet, ciddi bir kaza, cinsel veya fiziksel saldırı gibi travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkabilir. TSSB belirtileri genellikle olaydan hemen sonra başlamaz, bazen olaydan haftalar, aylar hatta yıllar sonra gelişebilir.

Ana Belirtiler:

 1. Yeniden Yaşama: Travmatik olayın tekrar tekrar zihinde canlanması, kabuslar, anılar, ya da tetikleyici durumlarda aşırı duygusal veya fiziksel reaksiyonlar.
 2. Kaçınma: Travmatik olayla ilişkili yerlerden, insanlardan, etkinliklerden veya düşüncelerden kaçınma eğilimi.
 3. Duygusal Uyuşukluk ve İlgisizlik: Dış dünya ile bağlantı kurmada zorluk, duygusal uyuşukluk, keyif alınan etkinliklere karşı ilgisizlik.
 4. Artan Uyarılma Durumu: Kolayca sinirlenme, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, aşırı tetikte olma, korkuyla aşırı tepki verme.

Nedenleri ve Risk Faktörleri:

 • Travmatik Olaya Maruz Kalma: Fiziksel veya cinsel saldırı, savaş, doğal afetler, kaza gibi.
 • Kişisel ve Ailevi Psikolojik Geçmiş: Önceki travmatik deneyimler, depresyon veya anksiyete bozuklukları, ailede TSSB öyküsü.
 • Sosyoekonomik Faktörler: Yoksulluk, eğitim eksikliği, sosyal destekten yoksunluk.

Tedavi Yöntemleri:

 • Psikoterapi: Travma odaklı bilişsel davranış terapisi, maruz bırakma terapisi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) gibi yöntemler kullanılır.
 • İlaç Tedavisi: Antidepresanlar, anksiyolitikler ve bazen antipsikotikler kullanılabilir.
 • Destek Grupları ve Sosyal Destek: Travmayı yaşamış diğer kişilerle etkileşim ve sosyal desteğin artırılması.

TSSB, etkilenen bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve zamanında uygun tedaviye başlanması önemlidir. Bu hastalığın tedavisi, kişinin ihtiyaçlarına ve durumuna göre özelleştirilmelidir.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları, yeme davranışlarında ciddi ve sürekli bozulmaları içeren psikolojik rahatsızlıklar grubudur. Bu bozukluklar, genellikle kişinin beden algısı, ağırlığı ve yeme davranışlarıyla ilgili saplantılı düşüncelere bağlı olarak gelişir. En yaygın yeme bozuklukları şunlardır:

 1. Anoreksiya Nervoza: Aşırı kilo kaybı veya kilo alımını önlemek için aşırı diyet yapma, açlık veya aşırı egzersiz gibi davranışlarla tanımlanır. Bireyler genellikle aşırı zayıf olmalarına rağmen, kendilerini şişman olarak görürler.
 2. Bulimia Nervoza: Kontrolsüz yeme krizleri (binge eating) ve ardından kilo alımını önlemek için kusma, laksatif kullanımı, oruç veya aşırı egzersiz gibi davranışlarla karakterizedir. Bu döngü düzenli olarak tekrarlanır.
 3. Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder): Kontrolsüz şekilde büyük miktarlarda yiyecek tüketme dönemleri yaşanır, ancak bulimia nervozada görülen kusma veya diğer kilo verme çabaları yoktur.
 4. Pika: Genellikle çocuklarda görülen ve besin değeri olmayan maddeleri (toprak, saç, kağıt gibi) yeme eğilimidir.
 5. Ruminasyon Bozukluğu: Yiyeceklerin yeniden çiğnenmesi, tekrar yutulması veya kusulması ile karakterize bir bozukluktur.
 6. Diğer Belirtilmiş Yeme veya Yeme Bozuklukları (OSFED): Yukarıda belirtilen kriterleri tam olarak karşılamayan ancak yine de ciddi yeme bozuklukları belirtileri gösteren durumlar.

Yeme bozukluklarının nedenleri genellikle çok boyutludur ve genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörleri içerebilir. Tedavi genellikle psikoterapi, beslenme danışmanlığı ve bazen ilaç tedavisini içerir. Psikoterapide bilişsel davranışçı terapi (BDT), aile temelli terapi (FBT) ve diğer psikoterapi yöntemleri kullanılabilir. Erken tanı ve müdahale, iyileşme sürecinde kritik öneme sahiptir. Yeme bozuklukları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve hatta ölümcül olabilir, bu nedenle zamanında ve uygun tedavi büyük önem taşır.

Şizofreni

Şizofreni, gerçeklikten kopma, halüsinasyonlar, sanrılar ve düşünce bozuklukları gibi belirtilerle karakterize edilen ciddi bir psikiyatrik bozukluktur.

Genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve bireyin duygusal tepkilerini, algılamalarını ve sosyal davranışlarını etkileyebilir.

Şizofreninin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, beyin kimyasında dengesizlikler ve çevresel etmenlerin birleşimi olarak düşünülür.

Tedavi genellikle antipsikotik ilaçlar ve psikoterapiyi içerir ve her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir.

Şizofreni uzun süreli bir durum olmakla birlikte, uygun tedavi ve destekle yönetilebilir ve hastaların yaşam kaliteleri önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlarla karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur.

Genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir ve bazen yetişkinliğe kadar devam edebilir. DEHB'li bireyler, dikkatlerini sürdürme, dürtü kontrolü ve huzursuzluk yönetiminde zorluklar yaşayabilirler.

Bu durum akademik başarıları, iş hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. DEHB'nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin ve beyin yapısındaki farklılıkların etkili olduğuna inanılmaktadır.

Tedavi genellikle davranışsal stratejiler, psikoterapi ve bazen stimülan veya non-stimülan ilaçları içerir. Erken tanı ve müdahale, DEHB'li bireylerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, uzun süreli, esnek olmayan ve maladaptif kişilik özellikleri ile karakterize psikolojik rahatsızlıklar grubudur. Bu özellikler, bireyin sosyal ilişkilerini, işlevselliğini ve kendisiyle olan ilişkisini olumsuz etkiler. Kişilik bozuklukları genellikle ergenlik dönemi veya erken yetişkinlikte başlar ve çeşitli tiplerde görülür:

 1. Grup A (Tuhaf, Eksantrik Tipler): Paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları bu gruba dahildir. Bu kişilikler, tuhaf davranışlar, sosyal izolasyon ve gerçeklikten kopma eğilimleri ile karakterize edilir.
 2. Grup B (Dramatik, Duygusal veya Hareketli Tipler): Antisosyal, borderline, histrionik ve narsistik kişilik bozuklukları bu gruba aittir. Bu bozukluklar, dramatik, duygusal veya öngörülemez davranışlar ve ilişkilerle ilişkilendirilir.
 3. Grup C (Kaygılı, Korkulu Tipler): Kaçıngan, bağımlı ve obsesif-kompulsif kişilik bozuklukları bu kategoriye girer. Bu tipler, aşırı kaygı, korku ve kontrol ihtiyacı ile tanımlanır.

Kişilik bozukluklarının nedenleri genellikle genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olarak görülür. Tedavi, psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi ve bazı durumlarda ilaç tedavisi içerebilir. Kişilik bozuklukları karmaşık ve çok yönlü olduğundan, tedavi süreci genellikle uzun süreli ve zorlayıcı olabilir. Bu bozuklukların tedavisinde, hastanın kendine özgü ihtiyaçlarına odaklanan bireyselleştirilmiş bir yaklaşım önemlidir.