Yeme Bozuklukları Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? Yeme bozuklukları, yiyecek alımı, vücut ağırlığı ve vücut imajı ile ilgili ciddi ve sürekli rahatsızlıklar olarak tanımlanabilir. En yaygın yeme bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğudur.

Anoreksiya, aşırı kilo kaybına yol açan yetersiz yemek yeme ile karakterizedir. Bulimiya, kontrolsüz yeme krizleri ve ardından kilo almamak için kompulsif davranışlar gösterir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu ise, aşırı miktarda yiyecek tüketimi ve bunun sonucunda gelen suçluluk duygusunu içerir.

Yeme bozukluklarının tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve psikoterapi, beslenme danışmanlığı ve bazen ilaç tedavisi içerir.

Tedavinin amacı, sağlıklı yeme alışkanlıklarını teşvik etmek ve altta yatan duygusal sorunları ele almaktır. Erken müdahale, bu bozuklukların tedavisinde kritik bir öneme sahiptir.

Yeme Bozuklukları Nelerdir?

Yeme bozuklukları, yeme davranışlarındaki ciddi ve sürekli bozulmaları içeren bir grup psikolojik durumdur. Bunlar arasında en yaygın olanları:

 1. Anoreksiya Nervoza: Aşırı kilo kaybı ve aşırı zayıflama ile karakterize bir yeme bozukluğu. Kişi, vücut ağırlığını korumak için gereken minimal kalori alımından bile kaçınır ve genellikle aşırı zayıflık nedeniyle sağlık sorunları yaşar.
 2. Bulimiya Nervoza: Aşırı yeme krizleri ve ardından kilo alımını önlemek için yapılan davranışlar (örneğin kusma, laksatif kullanımı) ile karakterizedir. Kişi genellikle normal ağırlıkta olmasına rağmen, aşırı yeme ve ardından gelen suçluluk hissi yaşar.
 3. Yeme Bağımlılığı: Kontrolsüz şekilde, genellikle duygusal sebeplerle aşırı yeme eğilimi. Bu durum genellikle kilo alımı ve obezite ile ilişkilidir.
 4. Seçici Yeme Bozukluğu (ARFID - Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder): Belirli yiyecek türlerine karşı aşırı seçicilik ve yiyecek çeşitliliğinde ciddi kısıtlamalar ile karakterize bir durum. Çocuklarda ve ergenlerde daha yaygındır.
 5. Pika: Yenmeyen maddeleri (örneğin toprak, kil, saç) yeme eğilimi. Genellikle çocuklarda, hamile kadınlarda ve bazı mental sağlık koşullarında görülür.
 6. Ortoreksiya Nervoza: Sağlıklı veya "doğru" yiyeceklere karşı takıntılı bir odaklanma. Kişi, sağlıklı olduğunu düşündüğü yiyeceklere o kadar odaklanır ki, diyeti ciddi şekilde kısıtlanır ve sosyal izolasyona yol açabilir.
 7. Gece Yeme Sendromu: Kişinin gece geç saatlerde yeme eğiliminde olduğu ve gündüzleri normal yeme düzenine sahip olmadığı durum.

Bu bozuklukların her biri, kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu ve sosyal ilişkileri üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. Tedavi genellikle çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir ve beslenme danışmanlığı, terapi ve bazen ilaç tedavisi içerebilir.

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza, ciddi kilo kaybı ve vücut ağırlığını sürdürmek için gerekli minimal kalori alımından kaçınmayı içeren bir yeme bozukluğudur. Bu durum, aşırı zayıflık ve sağlık sorunları ile karakterize edilir. Anoreksiya Nervoza'nın temel özellikleri şunlardır:

 1. Aşırı Kilo Kaybı: Kişiler, sağlıklı olarak kabul edilen minimum vücut ağırlığının altına düşerler. Bu, aşırı diyet yapma, aşırı egzersiz, yemeği reddetme veya yiyecekleri kusma gibi yöntemlerle gerçekleşebilir.
 2. Vücut İmajı Bozukluğu: Kişiler, gerçekte olduklarından daha kilolu olduklarına inanır ve bu yanılsama nedeniyle sürekli kilo verme çabası içinde olurlar. Kendi vücutları hakkında aşırı bir eleştirellik ve memnuniyetsizlik yaşarlar.
 3. Yeme ve Yiyecekle İlgili Takıntılar: Anoreksiya Nervoza olan kişiler genellikle yiyecekle ilgili takıntılı davranışlar sergilerler. Kalori sayma, yiyecekleri kesin kurallara göre yeme veya sadece belirli yiyecek türlerini yeme gibi.
 4. Fiziksel Etkiler: Uzun süreli açlık ve malnutrisyon sonucu ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bunlar arasında düşük kalp atış hızı, düşük tansiyon, osteoporoz, kısırlık, ve iç organ hasarı bulunur.
 5. Sosyal ve Duygusal Etkiler: Sosyal izolasyon, depresyon, anksiyete ve özsaygı sorunları gibi duygusal ve sosyal sorunlar yaygındır. Kişinin ilişkileri, eğitimi ve iş hayatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.
 6. Inkâr: Anoreksiya Nervoza olan kişiler, durumlarının ciddiyetini genellikle inkâr eder ve yardım aramaktan kaçınırlar.

Bu durum, erken müdahale ve tedavi edilmediğinde hayati tehlike oluşturabilir. Tedavi genellikle yeme bozukluğu konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri tarafından yönetilen, bireyselleştirilmiş ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Tedavi genellikle psikoterapi, beslenme danışmanlığı ve bazen ilaç tedavisini içerir. Aile terapisi de özellikle genç hastalar için önemli olabilir.

Bulimiya Nervoza

Bulimiya Nervoza, yeme bozuklukları arasında önemli bir yer tutan, aşırı yeme krizleri ve ardından kilo alımını önlemek için yapılan davranışlar (örneğin kusma, laksatif kullanımı) ile karakterize edilen bir durumdur. Bu durumun temel özellikleri şunlardır:

 1. Aşırı Yeme Krizleri: Kişiler, kısa bir süre içinde kontrolsüz bir şekilde büyük miktarda yiyecek tüketirler. Bu krizler sırasında kişi, yediklerini kontrol etme yeteneğini kaybettiğini hisseder.
 2. Takip Eden Kompansatuar Davranışlar: Aşırı yeme krizlerinin ardından, alınan kalorileri telafi etmek için kusma, laksatif veya diüretik kullanma, aşırı egzersiz yapma veya aç kalmak gibi davranışlar sergilenir.
 3. Vücut İmajı ve Kiloya Takıntı: Bulimiya Nervoza olan kişiler genellikle vücut ağırlığı ve şekli hakkında aşırı endişelenirler ve özsaygıları büyük ölçüde vücut imajlarına bağlıdır.
 4. Gizli Davranışlar: Aşırı yeme ve kompansatuar davranışlar genellikle gizli tutulur, bu da kişinin sosyal izolasyonunu ve yalnızlık hissini artırabilir.
 5. Fiziksel Etkiler: Bulimiya Nervoza, ağız ve diş sağlığı problemleri (örneğin diş minesinin aşınması), elektrolit dengesizlikleri, sindirim sistemi sorunları ve kalp sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
 6. Duygusal ve Psikolojik Sorunlar: Depresyon, anksiyete, düşük özsaygı ve madde bağımlılığı gibi duygusal ve psikolojik sorunlarla ilişkilendirilir.

Bulimiya Nervoza, erken müdahale ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Tedavi genellikle psikoterapi (özellikle bilişsel davranışçı terapi), beslenme danışmanlığı ve bazen antidepresan gibi ilaçları içerir. Aile terapisi ve destek grupları da etkili olabilir. Bu durumdaki kişilerin sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmesi ve yeme davranışları üzerindeki duygusal kontrolünü artırması önemlidir.

Yeme Bağımlılığı

Yeme Bağımlılığı, genellikle duygusal nedenlerle kontrolsüz şekilde aşırı yeme eğilimi olarak tanımlanabilir ve yaygın olarak yeme bozuklukları arasında yer alır. Bu durumun temel özellikleri şunlardır:

 1. Kontrolsüz Yeme Krizleri: Kişi, fiziksel açlık olmaksızın büyük miktarda yiyecek tüketir ve bu yeme davranışını durdurma veya kontrol etme gücünden yoksun hisseder.
 2. Duygusal Tetikleyiciler: Yeme bağımlılığı genellikle stres, anksiyete, depresyon, yalnızlık veya sıkıntı gibi duygusal durumlarla tetiklenir. Kişiler, olumsuz duyguları hafifletmek için yemeği bir başa çıkma mekanizması olarak kullanır.
 3. Gizli Yeme: Aşırı yeme episodları sıklıkla gizli gerçekleşir. Kişiler, yedikleri miktar ve sıklık konusunda utanç veya suçluluk hissedebilirler.
 4. Fiziksel ve Psikolojik Sonuçlar: Yeme bağımlılığı, kilo alımına, obeziteye ve bu durumların yol açtığı sağlık sorunlarına (örneğin, tip 2 diyabet, kalp hastalığı) neden olabilir. Ayrıca, kişinin özsaygısını ve ruh halini olumsuz etkileyebilir.
 5. Yeme Alışkanlıklarındaki Tutarsızlık: Normal yeme düzenlerinden sapmalar, öğün atlamalar veya düzensiz yeme alışkanlıkları gözlemlenebilir.
 6. Sosyal ve Mesleki Etkiler: Yeme bağımlılığı, kişinin sosyal ilişkilerini ve iş veya okul performansını olumsuz etkileyebilir.

Yeme bağımlılığının tedavisi genellikle psikoterapiyi, özellikle bilişsel davranışçı terapiyi ve duygusal yeme alışkanlıklarını yönetmeye yardımcı olacak stratejileri içerir. Beslenme danışmanlığı, sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmeye ve düzenli bir beslenme düzeni oluşturmaya yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi veya destek grupları da faydalı olabilir. Yeme bağımlılığının üstesinden gelmek için, altta yatan duygusal sorunların ele alınması ve sağlıklı başa çıkma mekanizmalarının geliştirilmesi önemlidir.

Seçici Yeme Bozukluğu

Seçici Yeme Bozukluğu, resmi olarak "Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder" (ARFID) olarak bilinir ve genellikle belirli yiyecek türlerine karşı aşırı seçicilik ve yiyecek çeşitliliğinde ciddi kısıtlamalar ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Bu durumun temel özellikleri şunlardır:

 1. Yiyecek Çeşitliliğinde Kısıtlama: Kişiler, genellikle doku, renk veya kokusu nedeniyle belirli yiyecekleri reddederler. Bu seçicilik, çok dar bir yiyecek yelpazesine neden olabilir.
 2. Beslenme Eksiklikleri: Bu kısıtlı diyet, beslenme eksikliklerine ve bu eksikliklerle ilişkili sağlık sorunlarına (örneğin, büyüme geriliği, anemi) yol açabilir.
 3. Yemeyle İlgili Kaygılar: Kişiler, belirli yiyecekleri yemekten kaçınma nedenlerini yemeğin tadı, kokusu, dokusu veya geçmişte yaşadıkları kötü bir deneyim (örneğin, boğulma veya kusma) gibi faktörlerle açıklayabilirler.
 4. Sosyal Etkiler: Yiyecek seçiciliği, sosyal etkinliklere ve toplu yemek yeme durumlarına katılmayı zorlaştırabilir ve bu durum sosyal izolasyona yol açabilir.
 5. Fiziksel Etkiler: Yetersiz beslenme, vücut ağırlığında ve büyümede düşüklüklere yol açabilir. Bu durum özellikle çocuklar ve ergenler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
 6. Duygusal Etkiler: Yiyecek seçiciliği, özsaygı sorunlarına ve yeme durumlarına ilişkin kaygı ve stres seviyelerinin artmasına neden olabilir.

Seçici Yeme Bozukluğu genellikle çocukluk döneminde başlar ve yetişkinliğe kadar devam edebilir. Tedavi, genellikle davranışsal terapileri, aile terapisini ve beslenme danışmanlığını içerir. Bu terapiler, kişinin yiyecek yelpazesini genişletmesine ve yemeyle ilişkili kaygıları azaltmasına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca, altta yatan anksiyete veya diğer psikolojik sorunların ele alınması da önemlidir. Erken müdahale ve uygun tedavi ile, bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

Pika

Pika, yenmeyen, besin değeri olmayan maddelerin (örneğin toprak, kil, saç, kağıt, buz gibi) düzenli olarak tüketilmesiyle karakterize edilen bir yeme bozukluğudur. Bu durumun temel özellikleri şunlardır:

 1. Anormal Maddelerin Tüketimi: Pika, kişinin normalde yenmeyen, besin değeri olmayan maddeleri tüketmesi ile tanımlanır. Bu tüketim genellikle kişinin gelişim düzeyine veya sosyo-kültürel çevresine uygun değildir.
 2. Sağlık Sorunları: Tüketilen maddeler, sindirim sistemi sorunlarına, beslenme eksikliklerine, zehirlenmelere ve iç organlara zarar verebilir.
 3. Duygusal ve Bilişsel Sorunlar: Pika, genellikle bilişsel gerilik, gelişim bozuklukları, otizm, diğer mental sağlık sorunları ve hamilelikle ilişkilendirilir. Ayrıca, stres, kaygı ve duygusal travmalar da pika davranışını tetikleyebilir.
 4. Sosyal ve Çevresel Faktörler: Belirli sosyal ve çevresel faktörler, özellikle düşük sosyoekonomik durum, pika gelişim riskini artırabilir.
 5. Demir veya Çinko Eksikliği: Bazı durumlarda, demir veya çinko eksikliği gibi beslenme eksiklikleri pika davranışını tetikleyebilir.
 6. Gelişim Dönemi: Pika, genellikle çocukluk döneminde görülür, ancak hamile kadınlarda ve bazı yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Pika tedavisi, altta yatan nedenlere yönelik olmalıdır. Bu, beslenme eksikliklerinin giderilmesi, psikolojik destek ve uygun davranışsal terapileri içerebilir. Özellikle çocuklarda, ebeveynlerin ve bakıcıların çevresel kontrolleri ve güvenli bir ortam sağlamaları önemlidir. Ayrıca, altta yatan mental sağlık sorunlarının veya gelişimsel bozuklukların tedavisi de pika davranışının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ortoreksiya Nervoza

Ortoreksiya Nervoza, sağlıklı veya "doğru" yiyeceklere karşı takıntılı bir odaklanma ile karakterize edilen bir yeme bozukluğudur. Bu durum, kişinin sadece belirli yiyecekleri yemesi ve diğerlerini reddetmesiyle karakterize edilir, bu da sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ortoreksiya Nervoza'nın temel özellikleri şunlardır:

 1. Sağlıklı Yeme Takıntısı: Ortoreksiya Nervoza olan kişiler, yalnızca sağlık açısından "saf" olarak görülen yiyecekleri tüketmeye aşırı derecede odaklanırlar. Bu, genellikle katı diyet kurallarını ve yiyeceklerin aşırı kısıtlanmasını içerir.
 2. Beslenme Eksiklikleri: Yiyeceklerin aşırı derecede kısıtlanması, çeşitli beslenme eksikliklerine ve bunun sonucunda sağlık sorunlarına yol açabilir.
 3. Sosyal İzolasyon: Kişinin yiyeceklerle ilgili katı kuralları, sosyal etkinliklerde yeme zorluklarına ve sosyal izolasyona yol açabilir.
 4. Zihinsel ve Duygusal Etkiler: Ortoreksiya Nervoza olan kişiler, yeme düzenlerine uymadıklarında yoğun suçluluk, utanç ve kaygı yaşayabilirler. Ayrıca, yiyecek seçimleri üzerinde aşırı kontrol ihtiyacı nedeniyle stres ve kaygı seviyeleri yükselebilir.
 5. Fiziksel Etkiler: Uzun süreli beslenme eksiklikleri fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir, bu da zayıflık, halsizlik, ve bağışıklık sistemi sorunları gibi problemleri içerebilir.
 6. Yeme Davranışlarında Katılık: Ortoreksiya Nervoza olan kişiler, belirli yiyecekleri yeme veya belirli yemek pişirme yöntemlerini kullanma konusunda katı kurallara sahip olabilir.

Ortoreksiya Nervoza'nın tedavisi, yeme bozukluklarına yönelik diğer tedavilere benzer şekilde, genellikle psikoterapiyi ve beslenme danışmanlığını içerir. Bilişsel davranışçı terapi, kişinin yemeyle ilgili düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, beslenme eksikliklerinin giderilmesi ve sağlıklı bir yeme düzeninin oluşturulması da tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu durumdaki kişiler için sağlıklı yeme alışkanlıklarını yeniden tanımlamak ve esneklik kazanmak önemlidir.

Gece Yeme Sendromu

Gece Yeme Sendromu (GYS), psikolojik ve davranışsal özellikler gösteren bir yeme bozukluğudur. Bu durumun anlaşılması ve tedavi edilmesi önemlidir. İşte GYS hakkında daha detaylı bilgiler:

Belirtileri

 1. Gece Yeme Atakları: Özellikle akşam saatlerinden sonra ve gece boyunca kontrolsüz yeme atakları yaşanır.
 2. Uykusuzluk: Kişiler genellikle uyuyamadıklarında ya da gece uyanmalarında yemek yeme ihtiyacı hissederler.
 3. Sabah İştahsızlığı: GYS olan kişiler genellikle sabahları iştahsız olurlar ve genellikle günün ilerleyen saatlerine kadar yemek yemezler.
 4. Duygusal Yeme: Stres, kaygı, depresyon gibi duygusal durumlar yeme ataklarını tetikleyebilir.
 5. Kilo Alımı ve Obezite: Sürekli ve aşırı kalori alımı nedeniyle kilo alımı ve obezite görülebilir.

Nedenleri

 1. Psikolojik Faktörler: Stres, kaygı, depresyon gibi duygusal durumlar GYS'yi tetikleyebilir.
 2. Biyojenik Faktörler: Vücudun iç saati ve metabolizma düzenlemeleri de GYS ile ilişkilendirilmiştir.
 3. Sosyal ve Çevresel Faktörler: Yeme alışkanlıklarını etkileyen sosyal ve çevresel etmenler de GYS'nin gelişiminde rol oynayabilir.

Tedavi Yöntemleri

 1. Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi psikoterapiler, yeme davranışlarını ve bunlara bağlı düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur.
 2. İlaç Tedavisi: Antidepresanlar ve bazı diğer ilaçlar, GYS'nin semptomlarını azaltmada etkili olabilir.
 3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli yemek yeme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, GYS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
 4. Beslenme Danışmanlığı: Bir beslenme uzmanı, sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmeye yardımcı olabilir.

Önleme ve Yönetim

 • Düzenli Yemek Zamanları: Gün içinde düzenli yemek yeme zamanları belirlemek önemlidir.
 • Uyku Hijyeni: Düzenli uyku düzeni ve uyku hijyeni, gece yeme isteğini azaltabilir.
 • Duygusal Farkındalık: Duygusal tetikleyicilerin farkında olmak ve bunlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek önemlidir.

GYS, genellikle altta yatan psikolojik sorunların bir göstergesi olduğundan, bu durumu yaşayan kişilerin profesyonel yardım alması önemlidir. Kendi başına geçeceğini düşünmek yerine, bir sağlık profesyoneliyle konuşmak, doğru tedavi yöntemini belirlemekte ve uzun vadeli iyileşmeye yardımcı olmaktadır.